Sürkit Gıda / Kristal Tuz Madenleri

Sürkit Grubunun faaliyet gösterdiği sektörlerden biri de tuz maden işletmeleridir. Iğdır ve Kars illeri ve civarlarında toplamda 4 adet Tuz Maden Ocakları bulunmaktadır. Bunlardan en büyüğü Iğdır Tuzluca’da bulunan Sürkit Gıda Tuz Madeni 2004 yılında özelleştirme kapsamında TEKEL’den satın alınmış olunup maden 520 hektar alana yayılmış ve toplam rezervi 840 milyon tondur.

Bir diğeri ise Kars-Kağızman’da bulunan Kristal Tuz madenleridir buradaki toplam alan 850 hektar olup bulunan rezerv ise 60 milyon tondur. Uhdemizde bulunan diğer tuz madenlerle birlikte toplamda 1,760 milyon tonluk bir rezervimiz mevcuttur.

Kars-Kağızman’da bulunan Kristal Tuz Madencilik Türkiye’nin Doğu, Güneydoğu ve Doğu Karadeniz bölgesi karayollarının ihtiyacı olan tuzu sağlamaktadır.